trial impact

Jl. Jenderal A. Yani No. 12 Palembang

Telp. 0711-515679

 

pelaksanaan ujian

 

1

Semua kegiatan ujian (Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester) diselenggarakan oleh dosen pengasuh mata kuliah

2

Jadual kuis dan ujian tengah semester disesuaikan dengan jadual perkuliahan biasa.

3

Mahasiswa dapat mengikuti ujian semester bagi suatu mata kuliah apabila telah mengikuti sekurang-kurangnya 75% kegiatan tatap muka mata kuliah per semester dilaksanakan sekurang-kurangnya 10 kali tatap muka

4

Mahasiswa yang tidak hadir pada waktu ujian semester dinyatakan gagal, kecuali bagi yang dapat menunjukkan alasan yang sah dengan persetujuan ketua program studi dapat diberikan ujian susulan semester yang dilaksanakan oleh dosen pengasuh mata kuliah bersangkutan

 

 

 

Kembali >>